Kretslopp, tema 154 (363/366)

De misslyckade bullarna fick åka i komposten. Förhoppningsvis kan de bli näring till ny råg och vete.