Slutuppgift, del 1

I bildbehandlingskursen är slutuppgiften att göra tre bilder på ett tema. Jag har bestämt mig för temat Affischer med hundar. Detta är den första bilden som blivit klar.