Game over, tema 81 (14/366)

160106_game_over

Olika geocacher kan bjuda på mycket olika utmaningar. Ibland är det svåra att lista ut var de finns, ibland är det fysiskt utmanande att nå fram till dem. I det här fallet var problemet att få fram själva cachen med den pappersremsa där man ska skriva sin signatur. Den var väl skyddad av ett sinnrikt system av lås och luckor. Till slut gick det!