Fotoutmaningen 2016, Silhouette Portrait

Nyckelfigur, tema 208 (365/366)

På min nyckelknippa har jag tvånycklar som är så gott som identiska förutom en liten kod. (Ja, också det att de öppnar olika dörrar.) Idag tog jag äntligen itu med att märka upp den av nycklarna som jag använder mest.