Glimmebodaleden

Två vandringsdagar i Brösarp. Dag 1 – Glimmebodaleden på Brösarps norra backar.

Mest lövskog var det men också hisnande vyer från höghöjd.