Pussel och hål

Däcket och skrovet tillsammans för första gången.

Ja! De passar ihop.

Sedan tog Martin in däcket igen och började borra hål i det.

Detta kommer att bli en prima packlucka.