Julen 2020: Promenaderna

Lite extra många promenadutflykter har det blivit till Kummins stora glädje.

Herculesdammarna.

Kjugekull med Sigurdssons.

Dessutom en del promenader utan kamera 🙂