Givande möte

Pauline är både bibliotekarie och IT-pedagog. Vi fick en förmiddag med henne för att prata om möjligheterna till kommunikation mellan studenterna på HKR och studenterna i Lusaka. Hennes förslag var en kanal på deras Moodle och det verkar som en väldigt bra lösning.

De har fått stöd via SolidarMED och Heidelbergs universitet att bygga upp en riktigt bra onlinemiljö. Utmaningen är dels (som alltid) att få lärare och studenter att vilja använda den, men också att allt för många har för dålig tillgång till internet för att kunna använda den.