Föreläsning på Lusaka Dental Training School

Idag har vi föreläst för studenterna på Dental Training School. Först berättade vi tillsammans om Sverige, Kristianstad och HKR och därefter förläste Susanna om parodontit och tandhygienistens roll i att undersöka och förebygga. Studenterna var intresserade och engagerade.

Som avslutning körde vi en Mentimeter där jag bland annat frågade efter vilka tjänster de använder för att hålla kontakten med vänner. Det var nog första gången för flera av dem med Mentimeter och de var tydligt förtjusta när ordmolnet med deras favorittjänster växte fram.