Att vara tydlig med sin vision

På en central plats på campus där både studenter och lärare passerar dagligen finns universitetets vision på en vägg. Bra att att göra alla medvetna om mål och förutsättningar.

På motsvarande sätt är visionen målad på muren man passerar för att komma in till Dental Training School.