Källarspöken och teknikträning

Vi har en del köksmaskiner som sällan används för närvarande. För att skydda dem mot damm och annat elände fixade jag snabbsydda överdrag till dem av gamla lakan. Samtidigt blev det en bra träning i att sy hörn där tre tygstycken möts.

Jag använde en teknik som jag lärt mig i Christinas film om att sy en lunchväska (ca 16 minuter in i filmen). Sidstyckena sys först fast mot bottenplattan och då är det mycket viktigt att lämna öppet i början och slutet av varje söm en sträcka som precis motsvarar sömsmånen. När sedan sidosömmen sys går det att vika upp bottenplattan som en vinkel och sy fram till den punkt där de bägge tidigare sömmarna slutar.