Valborg

080430 valborg1

Ja! Vi hittade uterummet under allt skräp. Nu är det städat och fint.

080430 valborg2

I Tivoliparken uppträdde bland annat en eldjonglör.

080430 valborg3

Liten men vacker valborgsbrasa på en flotte i ån.