Miniatyr, tema 184 (83/366)

160313-015-miniatyr

Tilt-shift är en vanlig effekt i mobilappar. Den finns i Photoshop också. I svensk Photoshop CC ligger det under Filter – Oskärpegalleri – Lutning/förskjutning.

För att få rätt perspektiv på bilden behövde jag åka upp på taket till Galleria Boulevard.