Fortsatt projektplanering

På måndagen träffade vi Pauline igen för att fortsätta prata om upplägget av den del av projektet som gäller utbyte online. VI är nu överens om att:

  • Vi ska använda den lärplattform som medicinska universitetet i Lusaka tillhandahåller.
  • Susanna och Phidah är huvudansvariga för innehållet, Pauline och Åsa är huvudansvariga för support till studenter och personal.
  • Lärplattformen blir navet. Studenterna får mer än gärna bilda egna diskussionsgrupper på den plattform de själva väljer.
  • Vi startar i oktober med en pilotgrupp – åtta studenter från Lusaka och åtta från Kristianstad.

Det verkar väldigt lovande!