Kliniken

Vi har avvaktat lite med bilder från kliniken eftersom vi inte vill fotografera när där finns patienter. På lunchen blev det tillfälle.

Så här ser den miljö ut där studenterna får träna sig på att behandla patienter.