President Kaundas hus

Kenneth Kaunda, som ledde frigörelsen från britterna och enade 72 stammar till ett land, är en stor nationalhjälte. Huset där han bodde åren innan han blev president är bevarat som museum.

Kaundas vardagsrum där han studerade och hade politiska möten.

Vår duktige guide framför en tavla av Kenneth Kaunda, hans fru och hans åtta barn. De bodde alla i det lilla huset som jag skulle uppskatta till ca 60 kvadratmeter.